Afspændthed betyder på ingen måde slaphed. Afspændthed er en bevidst, energifyldt og ressourceafdækkende tilstand.
  
I mange år her vi levet i tankegangen om at "det skal gøre ondt før det bliver godt". Blandt andet er tankesættet blevet dyrket i en stor del af fitness kulturen. Ofte har vi glemt nydelsen og kvaliteten i bevægelsen i vores stræben efter opnåelsen af den flade mave eller den stærke ryg.
  
Vi lever, som Eckhart Tolle udtrykker det, ofte udenfor det Nu der rummer al intelligens og information om hvad der er bedst for os. Alternativt er vores bevidsthed optaget af et idealiseret billede om hvordan det burde være, eller hvordan det var.
  
Uanset om målet er smertefrihed eller den stærke, graciøse krop, er den vellykkede vej derhen fyldt med nærvær i det vi er, præcis her og nu.
  
Den afspændingspædagogiske praksis tager sit udgangspunkt i den krop vi har. Hvad enten det er en krop med hypermobile led, nakke myoser, gigt, en skæve ryg eller hvad det ellers kan være. Efter bevidst at have " været " i det "der er", sender vi mentalt ønsket ud i kroppen om at tilnærme os større balance. Først efter dette grundarbejde vil vi aktivere stabiliseringsmusklerne og udfør øvelsen.
  
Denne metode giver os ikke blot det bedst mulige grundlag for bevægelsen, men også grundigt kendskab til kroppen.
  
Under øvelsen vil vi fordele opmærksomheden både på de muskler vi benytter til udførelse af bevægelsen, og på de muskler der strækker og stabiliserer for at holde os i stillingen.