Mennesket kan definere sig selv som krop, sind, ånd, erkendelse og handling.
  
Vi udvikler os socialt og sprogligt gennem relationer til andre. Udviklingen af personligheden og et velfungerende jeg, sker i nærkontakt med kroppen.
  
Evnen til at være og til at forstå os selv, hviler for en stor del på evnen til at tolke kroppens signaler.
  
Afspændingspædagogik er en læreproces, der giver bevidsthed om kroppens og sindets reaktioner og muligheder.
  
Titlen "afspændings pædagog" er i dag blevet ændret til "Psykomotorisk terapeut" fordi ordet "afspænding" efterlader en bevidsthed om en passiv tilstand. Og afspænding er en absolut aktiv og bevidst tilstand der tager sit udgangspunkt i kroppens intelligente og selvhealende egenskaber. Intentionen i en afspændings behandling er at frigøre hver enkelt celle, både den der er fanget i spekulation, og den der sidder i en spændt muskel. Målet er at øge vores selvregulering og lette adgangen til vores ressourcer.

Healing går fint i spand med afspændingen. Det drejer sig om at flyttet energi fra over til underspændte områder, og bringe den nødvendige næring. Healing er et fantastisk suplement til at vække egne indre ressourcer, og det foregår pr automatik når kroppen og sindet får ro til at arbejde balancerende.